top of page

 

Programmi kestus: oktoober 2013 - oktoober 2014 (pikendus: kuni 31. märts 2015)                       LOE, MIS TEOKSIL

                                                                                                                                                                    ÜRITUSTE KALENDER

 

Läbiviija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Infoühiskonna teenuste arendamise osakond

 

Programmi eesmärk: Alused mõjusamate ja tõhusamate avalike teenuste pakkumiseks on välja arendatud. Seega, valmistume Euroopa Liidu struktuurifondide uueks rahastamisperioodiks 2014-2020. Loe lähemalt RIA kodulehelt, sh inspiratsiooniks, milliseid avalikke teenuseid, elektroonilisi andmebaase, õppematerjale ja muid projekte on varem rahastatud.

 

Programmi kirjeldus, kinnitatud rahandusministri 07.10.2013 käskkirjaga nr 134, tutvu SIIN. Uuem, muudatustega versioon seoses programmi pikendamisega on kättesaadav SIIN.

 

Programmi alaeesmärgid:

1. avaliku sektori organisatsioonide ja nende koostööpartnerite teadlikkus avalike teenuste arendamise aktuaalsetest suundadest on kasvanud; TEABEPÄEVAD, SEMINARID, KOOLITUSED

 

2. uuringud ja analüüsid s.h detailanalüüsid avalike teenuste arendamiseks on läbiviidud ning vastavad lõppdokumendid koostatud; SKAIS2, AVALIKU SEKTORI ÜHTNE e-KUVAND ja e-ISETEENINDUSKESKKONNAD

 

3. toimemudelid avalike teenuste efektiivsemaks pakkumiseks on analüüsitud ning kirjeldatud;

20 e-TEENUST, VIRTUAALNE KÕNEKESKUS 

 

4. avalike teenuste pakkumist toetavalt dokumendihalduselt terviklikule infohaldusele üleminek on analüüsitud ning vastav poliitika kirjeldatud;

e-ARVED AVALIKU JA ERASEKTORI VAHEL; MAKSELAHENDUSED AVALIKU SEKTORI TEENINDUSKOHTADES

 

5. valdkondadeülene avalike teenuste kohta tagasiside andmise toimemudel on konkreetsete teenuste näitel analüüsitud ning kirjeldatud.

PILOOTPROJEKT 40 ASUTUSES


 

MILLELE TOETUME:

 

Eesti infoühiskonna arengukava 2020

 

Avalike teenuste korraldamise roheline raamat

 

e-teenuste disainimise käsiraamat avalikule sektorile

 

Protsessianalüüsi käsiraamat

 

Iseteeninduskeskkonna raamistik

 

Palju infot MKM kodulehel: Infoühiskonna teenused

 

 

Esitlusi:

Mis toimub avalike teenuste maastikul - Janek Rozov, jaanuar 2014

 

Teenuste disain või kliendikeskne teenuse arendus - Janek Rozov märts 2014

 

Mida uut infoühiskonnas - Janek Rozov Rakvere teabepäeval aprill 2014

 

Janek Rozovi esitlus Eesti esimesel avaliku sektori juhtimiskonverentsil "Uuendusmeelne riik" (Pärnu, nov. 2014):

Mis mind motiveerib olla parem?

 

Veel esitlusi vt SIIN

 

bottom of page